Kenmerken serie De LeerLijn

  • Unieke serie cd-roms voor leerlingen van groep 4 - 8 van de basisschool
  • Stap voor stap met talloze oefenopgaven een complete leerlijn doorwerken
  • Met duidelijke instructie bij de oefeningen en afsluitende toetsen per niveau
  • Ordening in complete leerlijnen, doorlopend over leerjaren
  • Inclusief module Niveau bepalen: kind stapt in op eigen niveau
  • Beheermodule, logboek en foutenregistratie
  • Past bij alle onderwijsmethoden
  • Voor thuis en op school

Serie De LeerLijn

De LeerLijn is een unieke serie cd-roms voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 van de basisschool. De leerling werkt op de computer in eigen tempo een complete deel-leerlijn taal en rekenen door. Na niveaubepaling door de software start de leerling met oefeningen op eigen niveau. Het programma biedt duidelijke instructie bij de oefeningen en neemt afsluitende toetsen per niveau af.

Inclusief beheermodule met o.a. een logboek voor ouders en leerkrachten.

Geschikt voor gebruik thuis en op school.

Klik op het onderwerp hieronder om de inhoud te bekijken

Alles verbergen | Alles tonen

Wat is een (deel)leerlijn?
De lessen taal en rekenen die de kinderen op de basisschool krijgen, zijn in logische volgorde geplaatst. Wat aan het begin behandeld wordt, is nodig om wat daarna komt te begrijpen. Alle taallessen op een rij en alle rekenlessen op een rij worden een leerlijn genoemd. Op zijn beurt bestaat een reken- of taalleerlijn weer uit kortere leerlijnen waarin een apart deel van de leerstof is opgenomen. Dat worden deelleerljnen genoemd. Voor rekenen zijn er bijvoorbeeld deelleerlijnen voor de breuken, voor het metriek stelsel, voor procenten en verhoudingen, en ook voor breuken. Voor taal zijn er deelleerlijnen spelling, werkwoordspelling en ontleden.  
Leerlijn en leerjaar
Een leerlijn is niet per se gebonden aan een leerjaar. Veel leerlijnen lopen door verschillende leerjaren heen. De leerlijn procenten begint bijvoorbeeld in groep 6 en loopt door tot groep 8. Meestal zijn leerlingen in dezelfde groep niet allemaal even ver met een leerlijn. De software van de serie De Leerlijn houdt daar rekening mee.
 
Opzet van De LeerLijn cd-roms
Iedere titel uit de LeerLijn-reeks bevat een complete deelleerlijn. De inhoud van de cd-roms is gericht op het leren en oefenen van de stof. Vanaf het beginpunt tot en met het niveau dat vereist is aan het eind van het basisonderwijs. Het oefenen gebeurt in het oefenscherm. Bij elke goed beantwoorde vraag krijgt het kind een complimentje. Bij een fout antwoord volgt uitleg waarom dit antwoord fout is.
Als het oefenen goed verloopt, krijgt de leerling toestemming om een toets te maken. Bij voldoende resultaat kan hij verdergaan met het volgende niveau.
Na doorwerken van de complete LeerLijn cd-rom ontvangt het kind een mooi diploma.
 
Module Niveau bepalen: instappen op juiste niveau
Niet elk kind is even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde groep zitten. Het programma zoekt daarom in de module Niveau bepalen eerst uit wat het kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is, kan het leren beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar het kind aan toe is. Eenmaal in de leerlijn geeft het programma - na een serie oefeningen die goed worden gemaakt - toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn.
De niveaus zijn ook los te gebruiken. Dit geeft aan ouders en leerkrachten de mogelijkheid om het programma op precies het goede moment te gebruiken.
Beheermodule en logboek
De Beheermodule is bestemd voor het beheren, importeren en exporteren van de leerlingenadministratie en het invoeren van namen. Daarnaast kunnen diverse programma-instellingen aangepast worden in deze module. Ook het starten van de module Niveau bepalen, het laten oefenen van een afzonderlijk niveau en het bekijken van de vorderingen in het logboek vindt plaats in deze module. De Beheermodule is toegankelijk met een wachtwoord. In de overzichtelijke Handleiding op de cd-rom worden alle functies beschreven.
Overzicht LeerLijn cd-roms

In de serie De LeerLijn zijn de volgende titels beschikbaar.

Rekenen

Meer informatie over De LeerLijn Rekenen - Breuken
Geschikt voor 10, 8 en 7
De LeerLijn Rekenen - Breuken
voor groep 6 t/m 8 basisschool
ISBN: 978 90 6112 652 2
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over De LeerLijn Rekenen - Metriek stelsel
Geschikt voor 10, 8 en 7
De LeerLijn Rekenen - Metriek stelsel
voor groep 6 t/m 8 basisschool
ISBN: 978 90 6112 493 1
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over De LeerLijn Rekenen - (Staart)delingen
Geschikt voor 10, 8 en 7
De LeerLijn Rekenen - (Staart)delingen
voor groep 6 t/m 8 basisschool
ISBN: 978 90 6112 662 1
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over De LeerLijn Rekenen - Procenten
Geschikt voor 10, 8 en 7
De LeerLijn Rekenen - Procenten
voor groep 6 t/m 8 basisschool
ISBN: 978 90 6112 503 7
Prijs: € 9,95
Meer informatie »

Taal

Meer informatie over De LeerLijn Taal - Werkwoordspelling
Geschikt voor 10, 8 en 7
De LeerLijn Taal - Werkwoordspelling
voor groep 6 t/m 8 basisschool
ISBN: 978 90 6112 632 4
Prijs: € 9,95
Meer informatie »
Meer informatie over De LeerLijn Taal - Ontleden
Geschikt voor 10, 8 en 7
De LeerLijn Taal - Ontleden
voor groep 6 t/m 8 basisschool
ISBN: 978 90 6112 523 5
Prijs: € 9,95
Meer informatie »